Altaïens à un rituel chamanique - Altajer beim Beschwörung der Geister durch den Schamanen

T.2, p.18.

Altaïens à un rituel chamanique - Altajer beim Beschwörung der Geister durch den Schamanen